Yhdistys

Turvallisuus koskettaa meitä kaikkia

Toiminnan kulmakivet

Päijät-Hämeen alueen Maanpuolustusyhdistys toimii kokonaisturvallisuuden ja monitahoisen varautumisen alalla vapaaehtoispohjalta.

Vuodesta 1967 alkaen

Päijät-Hämeen Maanpuolustusyhdistyksellä on vahvat juuretPäijät-Hämeen alueen Maanpuolustusyhdistys perustettiin kaksi vuosikymmentä sitten toimimaan yhdyssiteenä ensi sijassa tässä maakunnassa maanpuolustuskurssin käyneille.

Yhdistys jatkaa Hämeenlinnassa vuonna 1967 perustetun Hämeen läänin maanpuolustusyhdistyksen työtä yhdessä kahden muun yhdistyksen kanssa. Koko läänin kattaneen yhdistyksen toiminta jakaantui lääniuudistuksen myötä kolmeen yhdistykseen maakuntajaon mukaan.

Pontimena toimi 1.9.1997 toteutettu lääniuudistus, jossa aiempi Hämeen läänin alue jakautui kahtia. Pirkanmaa, keskuspaikkanaan Tampere, tuli kuulumaan Länsi-Suomen lääniin. Kanta-Hämeen alue keskuspaikkanaan Hämeenlinna ja Päijät-Häme keskuksenaan Lahti liittyivät Etelä-Suomen lääniin.

Hämeen läänin yhdistys jakaantui Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhdistyksiksi ennen vuosituhannen vaidetta. Näistä Päijät-Hämeen yhdistys jatkaa suorana perillisenä Hämeen läänin maanpuolustusyhdistyksen toimintaa. Voidaankin oikeutetusti sanoa että maanpuolustusyhdistyksellä on yli 50 vuoden kokemus.

MAANPUOLUSTUSKURSSIEN HISTORIA

Maanpuolustuskurssien järjestäminen käynnistyi valtakunnallisesti keväällä 1961 puolustusneuvoston päätöksellä. Ensimmäinen ”totaalisen maanpuolustuksen kurssi”, kuten sitä kutsuttiin, alkoi 17.4.1961 Turussa Turun ja Porin läänissä. Ruotsissa vastaavanlainen kurssitoiminta oli alkanut 10 vuotta ja Norjassa kuusi vuotta aiemmin.

Pian samana vuonna 1961 perustettiin Maanpuolustuskurssiyhdistys Helsingissä helpottamaan yhteydenpitoa kurssin käyneiden kesken, syventämään kurssilla saatua tietoa ja lisäämään maanpuolustustietoutta. Yhdistyksen nimi oli aluksi Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys r.y. ja vaihtui nykyiseksi 1990-luvulla.

Ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi pidettiin vuonna 1962. Maanpuolustuskurssiyhdistyksessä kehittyi ehdotus myös alueellisten maanpuolustusyhdistysten perustamisesta. Ensimmäiseksi perustettiin Kuopion läänin Maanpuolustusyhdistys vuonna 1965. Yhdistys liittyi yhteisöjäsenenä Maanpuolustuskurssiyhdistykseen, kuten myöhemmin muidenkin läänien yhdistykset.

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSKURSSI 1964 JA YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1967

Hämeen läänin ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin Hämeen lääninhallituksen ja Hämeen sotilasläänin yhteistyönä vuonna 1964. Läänin Maanpuolustusyhdistyksen perustamiseen meni sen jälkeen kolme vuotta. Hämeenlinnassa lääninhallituksen kokoushuoneessa 27.12.1967 pidetyssä kokouksessa läsnä olleet 18 henkilöä päättivät perustaa Hämeen läänin Maanpuolustusyhdistyksen ja liittyivät kaikki sen jäseniksi.